Perorálne lieky I

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Perorálne lieky I
Kód zákazky: Z20241642
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33600000-6
Predpokladaná hodnota: 6 862,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 10:15
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty