Drogistický tovar

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drogistický tovar
Kód zákazky: Z20241644
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 1 150,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty