Kancelárske stoličky a kreslá - 2 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske stoličky a kreslá - 2 ks
Kód zákazky: Z20241647
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39112000-0
Predpokladaná hodnota: 185,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 09:30
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty