Modernizácia hardvéru permanentných staníc SKPOS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia hardvéru permanentných staníc SKPOS
Kód zákazky: Z20241619
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38112100-4
Predpokladaná hodnota: 265 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS