Licencie Microsoft 365

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Licencie Microsoft 365
Kód zákazky: Z20241622
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48920000-3
Predpokladaná hodnota: 160 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty