Potreby osobnej hygieny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potreby osobnej hygieny
Kód zákazky: Z20241623
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33700000-7
Predpokladaná hodnota: 1 110,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty