Granulát oceľový

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Granulát oceľový
Kód zákazky: Z20241625
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44316400-2
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty