Zneškodnenie ostatných odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zneškodnenie ostatných odpadov
Kód zákazky: Z20241618
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90510000-5
Predpokladaná hodnota: 840,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty