Nákup viacúčelového kĺbového čistiaceho stroja s nadstavbami

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup viacúčelového kĺbového čistiaceho stroja s nadstavbami
Kód zákazky: Z20241609
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16700000-2
Predpokladaná hodnota: 95 417,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS