Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (O 60 mm)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (O 60 mm)
Kód zákazky: Z2024952
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44144000-1
Predpokladaná hodnota: 37 611,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitriansky, Slovenská republika

Linky a dokumenty