Terapeutický ventilačný systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terapeutický ventilačný systém
Kód zákazky: Z2024964
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33157000-5
Predpokladaná hodnota: 12 296,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:30
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika

Linky a dokumenty