Tlač - Biológia (Učebné texty pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač - Biológia (Učebné texty pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov)
Kód zákazky: Z2024957
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 202,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika