Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z2024959
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 659,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 11:15
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z2024959)