Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál
Kód zákazky: Z2024942
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 11 225,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika