ŠZM - uzatvorený odberový systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ŠZM - uzatvorený odberový systém
Kód zákazky: Z2024947
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 6 710,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika

Linky a dokumenty