Dodávka a montáž univerzálneho hydraulického ramena so žacou hlavou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka a montáž univerzálneho hydraulického ramena so žacou hlavou
Kód zákazky: Z2024951
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 43328100-9
Predpokladaná hodnota: 58 085,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika