Vratné obaly na nápoje - poháre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vratné obaly na nápoje - poháre
Kód zákazky: Z2024930
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39221120-4
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 7 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Častá - Papiernička, 900 89 Častá, Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty