Diagnostika pre rutinné biochemické vyšetrenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostika pre rutinné biochemické vyšetrenia
Kód zákazky: Z2024940
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141625-7
Predpokladaná hodnota: 7 018,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 08:30
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika