Systém na rekonštrukciu insuficientnej trikuspidálnej chlopne aproximáciou tkaniva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Systém na rekonštrukciu insuficientnej trikuspidálnej chlopne aproximáciou tkaniva
Kód zákazky: Z2024928
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33182220-7
Predpokladaná hodnota: 200 640,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika