Multišportová sieť

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multišportová sieť
Kód zákazky: Z2024913
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37451000-4
Predpokladaná hodnota: 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 12:53
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Hnúšťa, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika

Linky a dokumenty