Laboratórne sklo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne sklo
Kód zákazky: Z2024923
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33793000-5
Predpokladaná hodnota: 24,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Laboratórne sklo (Z2024923)