Poskytovanie pravidelných kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok, funkčných skúšok a pozáručného operatívneho servisu na bezpečnostných a poplachových systémoch

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie pravidelných kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok, funkčných skúšok a pozáručného operatívneho servisu na bezpečnostných a poplachových systémoch
Kód zákazky: Z2024903
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50334400-9
Predpokladaná hodnota: 25 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika