Obalový materiál - Baliaci materiál pre studenú stravu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obalový materiál - Baliaci materiál pre studenú stravu
Kód zákazky: Z2024897
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199000-0
Predpokladaná hodnota: 31 258,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 12:45
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika