Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Kód zákazky: Z2024899
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 19 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Vrbové, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika