"Podpora digitálnej transformácie vzdelávania" - nákup didaktických pomôcok pre vyučovací proces

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "Podpora digitálnej transformácie vzdelávania" - nákup didaktických pomôcok pre vyučovací proces
Kód zákazky: Z2024902
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42962000-7
Predpokladaná hodnota: 9 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika