Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z2024909
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31431000-6
Predpokladaná hodnota: 1 635,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.2.2024 13:22
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika

Linky a dokumenty