Odber, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odber, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov
Kód zákazky: Z2024888
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 7 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika