Originál a renovované čierne a farebné tonerové náplne pre sídlo objednávateľa a stredisko objednávateľa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originál a renovované čierne a farebné tonerové náplne pre sídlo objednávateľa a stredisko objednávateľa
Kód zákazky: Z2024881
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 38 970,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika