IKT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT
Kód zákazky: Z2024887
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 683,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: IKT (Z2024887)