Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie v roku 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup technického dusíka a kyslíka na dýchanie v roku 2024
Kód zákazky: Z2024866
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 11 910,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika