Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z2024862
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 70,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z2024862)