ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov)
Kód zákazky: Z2024863
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03000000-1
Predpokladaná hodnota: 3 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 15:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika