Laboratórna chémia pre výskumné účely

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórna chémia pre výskumné účely
Kód zákazky: Z2024857
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 1 234,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 14:30
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika

Linky a dokumenty