Mobilná obojstranná biela popisovacia tabuľa, magnetická 100x150cm, (písacia plocha 100x120 cm)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilná obojstranná biela popisovacia tabuľa, magnetická 100x150cm, (písacia plocha 100x120 cm)
Kód zákazky: Z2024852
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30195900-1
Predpokladaná hodnota: 379,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika