servis/nakladača Kramer 3507, BAZB396, VIN: WNK41536HNTKF0293

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: servis/nakladača Kramer 3507, BAZB396, VIN: WNK41536HNTKF0293
Kód zákazky: Z2024843
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50100000-6
Predpokladaná hodnota: 745,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika