Papierenské a hygienické výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierenské a hygienické výrobky
Kód zákazky: Z2024842
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Predpokladaná hodnota: 14 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty