Služby HW a SW podpory serverov IBM Power S922

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby HW a SW podpory serverov IBM Power S922
Kód zákazky: Z2024829
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72253200-5
Predpokladaná hodnota: 99 792,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika