Nové, doposiaľ nepoužité pracovné zametacie vozidlo na údržbu mestských komunikácií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nové, doposiaľ nepoužité pracovné zametacie vozidlo na údržbu mestských komunikácií
Kód zákazky: Z2024830
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144430-1
Predpokladaná hodnota: 146 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika