Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z2024834
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 13:52
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z2024834)