Studená asfaltová obaľovaná zmes

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Studená asfaltová obaľovaná zmes
Kód zákazky: Z2024811
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113700-2
Predpokladaná hodnota: 5 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika

Linky a dokumenty