Grafická príprava a tlač cenníkov pre poplatkový lov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Grafická príprava a tlač cenníkov pre poplatkový lov
Kód zákazky: Z2024720
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 544,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika