Originálne tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonery
Kód zákazky: Z2024817
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 13 746,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 08:49
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

Linky a dokumenty