Hutný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hutný materiál
Kód zákazky: Z2024780
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44331000-9
Predpokladaná hodnota: 14 251,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Hutný materiál (Z2024780)