Pečivo a pekárenské výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pečivo a pekárenské výrobky
Kód zákazky: Z2024737
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15810000-9
Predpokladaná hodnota: 26 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty