Reedukačné centrum, Sološnica 3

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Reedukačné centrum, Sološnica 3
Adresa:
Mesto: Sološnica
PSČ:
IČO: 00500798
DIČ: 2021087123
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Budova domova mládeže a jedáleň – prístavba kuchyne a stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
4 / 2024 EP
uvo 20240625120025.06.2024
12:00