Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyuč. jazykom maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Školská 1003, Selice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyuč. jazykom maďarským - Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Školská 1003, Selice
Adresa: Školská
Mesto: Selice
PSČ:
IČO: 36112119
DIČ: 2021592133
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123584
eks 20211201101501.12.2021
10:15
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
05062401
uvo 20240628090028.06.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
13062024
uvo 20240704093004.07.2024
09:30
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
08072024
uvo 20240718100018.07.2024
10:00