Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Adresa: Palárikova
Mesto: Čadca
PSČ: 02216
IČO: 17335469
DIČ: 2020552083
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
kyslíková komora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208779
eks 20200505100005.05.2020
10:00
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209189
eks 20200511100011.05.2020
10:00
Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011183
eks 20200603100003.06.2020
10:00
Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014642
eks 20200706090006.07.2020
09:00
Digitálny RTG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018553
eks 20200810140010.08.2020
14:00
Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021055
eks 20200904100004.09.2020
10:00
Vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu kompatibilného lisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022106
eks 20200917100017.09.2020
10:00
Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024413
eks 20201007100007.10.2020
10:00
Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026640
eks 20201023100023.10.2020
10:00
Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026793
eks 20201026100026.10.2020
10:00
PCR systém - kompletné vybavenie PCR laboratória pre diagnostiku SARS-CoV-2 a iných patogénov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027525
eks 20201030100030.10.2020
10:00
Jednorazové injekčné striekačky a ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021102
eks 20210114110014.01.2021
11:00
Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202194
eks 20210114110014.01.2021
11:00
Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021105
eks 20210114140014.01.2021
14:00
Celotelový ochranný overal
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211656
eks 20210205130005.02.2021
13:00
papierové utierky v rolke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211662
eks 20210205140005.02.2021
14:00
Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215218
eks 20210324090024.03.2021
09:00
Celotelový ochranný overal
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215483
eks 20210325100025.03.2021
10:00
Respirátor typu FFP3 bez ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215815
eks 20210331090031.03.2021
09:00
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218940
eks 20210512090012.05.2021
09:00
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110686
eks 20210528090028.05.2021
09:00
Respirátor FFP2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111328
eks 20210604090004.06.2021
09:00
Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111317
eks 20210604090004.06.2021
09:00
Celotelový ochranný overal
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113400
eks 20210625130025.06.2021
13:00
Klinik boxy - jednorázové nádoby na medicínsky odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114054
eks 20210702130002.07.2021
13:00
Kortikosteroidy na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118862
eks 20210930090030.09.2021
09:00
Umývačka riadu pre OLVaS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121252
eks 20211110100010.11.2021
10:00
Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123254
eks 20211126090026.11.2021
09:00
Anestetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123255
eks 20211126110026.11.2021
11:00
Farmaceutické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022688
eks 20220218110018.02.2022
11:00
Liečivá prekrv a krvotvorné orgány
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022639
eks 20220221090021.02.2022
09:00
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226031
eks 20220615090015.06.2022
09:00
Analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226897
eks 20220630100030.06.2022
10:00
Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227167
eks 20220707090007.07.2022
09:00
Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228772
eks 20220816110016.08.2022
11:00
Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228775
eks 20220816111516.08.2022
11:15
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210154
eks 20220922090022.09.2022
09:00
Antigénové testy na určenie ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210872
eks 20221005090005.10.2022
09:00
Antigénové testy na určenie ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212418
eks 20221102090002.11.2022
09:00
Celotelový ochranný overal
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213120
eks 20221110110010.11.2022
11:00
Respirátor FFP2, FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214982
eks 20221207090007.12.2022
09:00
Antigénové testy na určenie ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215033
eks 20221207123007.12.2022
12:30
Vitamíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023791
eks 20230213090013.02.2023
09:00
Anestetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023792
eks 20230213100013.02.2023
10:00
Kortikosteroidy na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023788
eks 20230214090014.02.2023
09:00
Jednorazové plienky, podložky a vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232954
eks 20230424100024.04.2023
10:00
Tekuté pracie prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236412
eks 20230628090028.06.2023
09:00
Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311696
eks 20231027090027.10.2023
09:00
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312225
eks 20231108090008.11.2023
09:00
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312305
eks 20231108090008.11.2023
09:00
Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-02/2024-KNsP (nájom nebytových priestorov od 01máj2024 do 30apr2025: ambulantná miestnosť a čakáreň s príslušenstvom)
Obchodná verejná súťaž

web 20240424100024.04.2024
10:00
Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2024 (do 30júna2025 prenájom ambulancií a pozemku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240612100012.06.2024
10:00
Elektroforetický systém pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny (KNsP Čadca)
Zákazka s nízkou hodnotou
S-05/2024
uvo 20240614090014.06.2024
09:00
Jednorazové plienky, podložky a vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245367
eks 20240704090004.07.2024
09:00