Obec Smolinské

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Smolinské
Adresa: Smolinské
Mesto: Smolinské
PSČ: 90842
IČO: 00309991
DIČ: 2021049558
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Smolinské - Objekt: 01 - Vetva
Zákazka s nízkou hodnotou
1 / 2024 EP
uvo 20240403120003.04.2024
12:00