Obec Gbeľany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Gbeľany
Adresa: Urbárska
Mesto: Gbeľany
PSČ: 01302
IČO: 00321273
DIČ: 2020671873
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka interiérového vybavenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225
eks 20220124110024.01.2022
11:00
Spojovacia chodba medzi školou a telocvičnou Gbeľany
Zákazka s nízkou hodnotou
3/2024
uvo 20240617120017.06.2024
12:00