Obec Iliašovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Iliašovce
Adresa: Iliašovce
Mesto: Iliašovce
PSČ: 05311
IČO: 00329185
DIČ: 2020717710
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stavebné úpravy MŠ v obci Iliašovce s navýšením kapacít
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
507322
uvo 20240625100025.06.2024
10:00